Skip to main content

Zelená domácnostiam

Prostredníctvom nového národného projektu Zelená domácnostiam budú v rokoch 2023 až 2029 podporované inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

Neváhajte a využijte jedinečnej šance a získajte dotácie pre rodinné domy a byty od až do výšky 4370 €.

Na aké zariadenia sa vzťahuje dotácia?
  • fotovoltické panely
  • veterné turbíny
  • slnečné kolektory
  • kotly na spaľovanie biomasy vo forme peliet
  • tepelné čerpadlá
Kto je oprávnený získať príspevok?
  • fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu
  • fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovým vlastníkom rodinného domu
  • fyzické osoby, ktoré sú podielovými vlastníkmi a sú oprávnené rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielu Nehnuteľnosť nesmie byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby a nesmie byť vedená v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu.
Aký je postup?

Od 30.10.2023 je možné realizovať inštalácie zriadení, nie je nutné čakať na vydanie poukážky. Vydávanie a preplácanie poukážok z nového projektu sa začne až v prvom štvrťroku 2024, kedy bude prístupný nový informačný systém. Domácnosť si vyberie vhodné zariadenie zo zoznamu oprávnených zariadení a zhotoviteľa, ktorý zabezpečuje spoločne s dodávkou zariadenia aj jeho montáž.

Kto može vykonať inštaláciu?

Inštaláciu musí vykonať oprávnený zhotoviteľ, ktorý má podpísanú zmluvu so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Inštalované zariadenie musí spĺňat požadované technické podmienky a musí byt uvedené v Zozname podporovaných zariadení pre nový projekt Zelená domácnostiam.

Naša spoločnosť je v zoznamu oprávnených zhotoviteľov projektu Zelená domácnostiam a poskytneme vám poradenstvo a montáž fotovoltických panelov a tepelných čerpadiel. Objednajte si u nás systém vhodný pre vašu domácnosť už teraz. Budete mať záruku inštalácie bez čakania.