Skip to main content

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá sú vynikajúcou voľbou na vykurovanie a ohrevu teplej vody v nových, tak aj starších domov. Pokiaľ hľadáte účinný a sporivý zdroj tepla pre svoj dom, montáž tepelného čerpadla je pre vás tou správnou voľbou.

Navrhneme vám tepelné čerpadlo na kľúč presne pre váš dom. Máme širokú ponuku tepelných čerpadiel a vďaka tomu vám odporučíme a nainštalujeme len to, čo skutočne využijete.

Pokiaľ chcete, aby vaše tepelné čerpadlo fungovalo čo najlepšie, je nevyhnutné, aby bolo pravidelne servisované. Ponúkame profesionálny servis tepelných čerpadiel, ktorý vám pomôže udržať vaše zariadenie v dobrom stave.

Ako funguje tepelné čerpadlo:
Efektívne a ekologické vykurovanie

V súčasnom svete, kde sa zameriavame na efektívnosť a ekologickú zodpovednosť, sa tepelné čerpadlá stávajú kľúčovou súčasťou moderných domov. Tieto zariadenia ponúkajú inovatívny a udržateľný prístup k vykurovaniu a ohrevu teplej vody, čím významne prispievajú k ochrane životného prostredia a znižovaniu emisií CO2.

Podrobnejší opis fungovania

Tepelné čerpadlo funguje na princípe prenosu tepla z miesta s nižšou teplotou (vonkajšie prostredie) na miesto s vyššou teplotou (vnútro domu). Na tento proces využíva malé množstvo energie, ktorá poháňa kompresor a obehové čerpadlo.
Technické princípy a komponenty
 • Kompresor: Zvyšuje tlak a teplotu chladiva, čím umožňuje prenos tepla z vonkajšieho prostredia do vnútra domu.
 • Výparník: V tomto komponente sa chladivo mení z tekutiny na plyn a absorbuje teplo z vonkajšieho prostredia.
 • Kondenzátor: V kondenzátore sa chladivo mení z plynu na tekutinu a odovzdáva teplo do vykurovacieho systému domu.
 • Expanzný ventil: Znižuje tlak a teplotu chladiva, čím ho pripravuje na opätovný vstup do výparníka.
Typy tepelných čerpadiel a ich špecifiká
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda: Najrozšírenejší typ, čerpá teplo z vonkajšieho vzduchu a prenáša ho do vodného vykurovacieho systému domu. Vhodné pre novostavby aj existujúce domy s radiátormi alebo podlahovým kúrením.
 • Tepelné čerpadlo voda-voda: Využíva energiu z podzemnej vody, ktorá má stabilnú teplotu počas celého roka. Vysoko efektívne, ale vyžaduje si dostupný zdroj podzemnej vody a vrt.
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch: Neprenáša teplo do vykurovacieho systému, ale priamo ohrieva vzduch v miestnosti. Vhodné pre menšie objekty alebo ako doplnok k existujúcemu vykurovaniu.
 • Tepelné čerpadlo zem-voda: Čerpá energiu zo zeme pomocou zemných kolektorov uložených v hĺbke cca 1-2 metre. Veľmi efektívne, ale vyžaduje si dostatočný pozemok a investíciu do zemných kolektorov.
Faktory ovplyvňujúce výber tepelného čerpadla
 • Geografická poloha:Teplota a vlhkosť vonkajšieho vzduchu ovplyvňujú efektivitu rôznych typov tepelných čerpadiel.
 • Dostupnosť prírodných zdrojov:Voda a zem ako zdroje energie ovplyvňujú výber typu tepelného čerpadla.
 • Potreby a požiadavky domácnosti:Veľkosť domu, typ vykurovacieho systému a požiadavky na ohrev teplej vody ovplyvňujú výber a výkonnosť tepelného čerpadla.
Dôležitosť inštalácie a údržby
 • Inštalácia:Odporúča sa zveriť do rúk skúseným a certifikovaným firmám, ktoré zaručia optimálne fungovanie a maximálnu efektivitu tepelného čerpadla.
 • Údržba:Pravidelná údržba a servis zabezpečujú dlhodobú spoľahlivosť a optimálnu energetickú bilanciu tepelného čerpadla.
Finančné aspekty a podpora
 • Dotácie:Štátne dotácie a programy znižujú počiatočné náklady na inštaláciu tepelného čerpadla. Informujte sa o aktuálnych programoch a dostupných dotáciach vo vašej krajine.
 • Návratnosť investície:Tepelné čerpadlá prinášajú úsporu na energiách v porovnaní s klasickými kotlami na fosílne palivá. Návratnosť investície sa pohybuje v rozmedzí 5-10 rokov v závislosti od typu tepelného čerpadla, ceny energií a individuálnych podmienok.
 • Energetická bilancia:Tepelné čerpadlá znižujú emisie CO2 a šetria životné prostredie. Investícia do tepelného čerpadla je tak krokom k udržateľnejšej budúcnosti.
Výhody a nevýhody tepelných čerpadiel

Výhody:

 • Vysoká efektivita a úspora energie
 • Ekologická prevádzka a nízke emisie CO2
 • Možnosť vykurovania a chladenia v jednom systéme (u niektorých typov)
 • Zvýšenie komfortu a kvality života
 • Nízke prevádzkové náklady
 • Dlhá životnosť

Nevýhody:

 • Vyššia počiatočná investícia
 • Náročnosť na inštaláciu a potreba odborného servisu
 • Nižšia efektivita pri extrémne nízkych vonkajších teplotách
 • Potrebný dostatočný priestor pre vonkajšiu jednotku

Tepelné čerpadlá predstavujú moderný a ekologický spôsob vykurovania a ohrevu teplej vody. Ponúkajú vysokú efektivitu, úsporu energie a komfortné prostredie v domácnosti. Investícia do tepelného čerpadla sa s ohľadom na dlhodobú návratnosť a ekologické benefity stáva stále atraktívnejšou.