Skip to main content

Montáž tepelného čerpadla Daikin ohrev do radiátorov

  • Miesto:
    Ostrov pri Pieštanoch
  • Druh realizácie:
    Montáž tepelného čerpadla Daikin
  • Termín realizácie
    18.12.2023

Požiadavka zákazníka bola prirobiť k jestvujúcemu plynovému kotlu tepelné čerpadlo s tým že ako hlavný zdroj kúrenia bude TČ. Plynový kotol zostal v inštalácií už len ako záloha. Do budúcna je plánované pripojenie ohrevu TUV, dnes sa zohrieva voda elektrokoltom.